เที่ยวสปป.ลาว

รวมสถานที่ท่องเที่ยวใน สปป.ลาว

 

เวียงไซ

 

เวียงจันทน์

 

แม่น้ำโขง

 

ถ้ำปากอู

 

ทุ่งไหหิน

 

ประตูชัย

 

ประสาทหินวัดพู

 

พระธาตุหลวง

 

วังเวียง

 

วัดเชียงทอง

 

สีพันดอน

 

หลวงพระบาง

 

หอแก้ว

Visitors: 101,905